Eiler's låda:
Onsdag 19 augusti 2009:

Willhelm Moberg och prinsessbröllop
Nyligen annonserades att förutom kronprinsessans bröllop ska lillasyster Madeleine också gifta sig.
En i och för sig ointressant nyhet men media väljer att fokusera ganska hårt på det.
Då är en kommentar på sin plats anser vi.
Skandinavisk kommentar är också som framgått genom åren en mediakritisk webbtidning.
Media är här en monarkistisk och odemokratisk megafon.
Nu till prinsessorna. Kort och kort:
Sina bröllop får de betala själva anser vi.
Kungahuset är en symbol för förtryck och överklass. I ett demokratiskt samhälle föredrar vi republik även om det skulle bli dyrare. Skulle vi göra oss till anarkister/syndikalister kan vi vara utan överhet helt.
Men låt oss stanna vid en demokratisk borgerlig stat.
Ingen skattekrona bör gå till dessa bröllop.
Victorias bröllop är beräknat till 30 miljoner nya skattekronor och pappa kungen skjuter till några extra miljoner enligt ryktet från sitt väl tilltagna apanage.
Också det skattekronor förstås.
Kungen har inte producerat mer än handvinkningar under sina dryga 60 år.
Wilhelm Mobergs utmärkta stridsskrift från 1955 Därför är jag Republikan kan gott dammas av och läsas som obligatorisk lektyr i grundskolan i detta sammanhang. Moberg som här inte får någon presentation skriver i sitt förord:
Därför är jag Republikan, är en kampskrift, riktad mot Sveriges statskick.
Den är skriven i avsikt att såra monarkisterna.
Den vill komma åt den undersåtlighetens anda, som alltjämt tar sig starka uttryck hos en mängd svenskar.
Den vill förlöjliga servilismen och kryperiet, som frodas i atmosfären kring den kungliga tronen.
Den vill fånga in och visa fram de andliga oarter som det monarkistiska statskicket alstrar.
Skriften vill angripa kungafjäsket och hovmannamentaliteten – allt detta som vi skulle befrias ifrån om kungligheten och hovet finge avflytta till sin naturliga hemvist: Museet i Monte Carlo.

Eiler Lindh, Jämtland


Om Wilhelm Moberg fick bestämma...


up

 

up


EMAIL
Protected by copyright. Internet e-mail: kontakt@futuresound.se Design by Futuresound of Jemtland Graphics by Multimedia Arthouse Copyright © 2005